Winkelmand - € 0,00

Uw winkelwagen bevat geen artikelen.

Disclaimer

Toepasselijkheid
Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op het gebruik en/of downloaden van informatie - in welke vorm dan ook - van de website van Regenboog & Co.

 

Wijziging
www.regenboogenco.nl is te allen tijde gerechtigd de informatie op de website en deze Gebruiksvoorwaarden en de Algemene Voorwaarden te wijzigen.

 

Eigendom
Alle rechten op deze website en alle informatie op deze website berusten volledig bij Regenboog & Co. Regenboog & Co behoudt alle rechten voor. Alle informatie - in welke vorm dan ook - wordt beschermd door het auteursrecht, merkenrecht, handelsnaamrecht of ander intellectuele- of industriële eigendomsrecht en blijft ten alle tijde eigendom van Regenboog & Co. Voor de samenstelling, het uiterlijk en de inhoud van alle pagina's van Regenboog & Co geldt: © 2016 Regenboog & Co, Nederland.
 

Informatie
Het is niet toegestaan informatie die van Regenboog & Co wordt verkregen te wijzigen, kopiëren, distribueren, openbaarmaken, verbinden met andere websites, aan derden ter beschikking te stellen, dan wel anderszins te gebruiken als vermeld in dit artikel.

 

Gebruiksrecht
Regenboog & Co verleent u als bezoeker het recht om de informatie van de website uitsluitend voor persoonlijke doeleinden te gebruiken. Het is niet toegestaan Regenboog & Co te gebruiken voor onrechtmatige handelingen dan wel handelingen welke op grond van deze Gebruiksvoorwaarden of de wet niet zijn toegestaan. Het is, met inachtneming van deze Gebruiksvoorwaarden, wel toegestaan de informatie te gebruiken voor zover dit technisch gezien noodzakelijk is om Regenboog & Co te kunnen raadplegen of Regenboog & Co in zoekmachines opzoekbaar te maken. Ieder ander gebruik wordt uitdrukkelijk verboden. In het bijzonder is het verboden om Regenboog & Co te monitoren of te verveelvoudigen. Dat geldt eveneens voor gegevens en content die door Regenboog & Co worden ontsloten. Bovendien is het verboden Regenboog & Co - al dan niet in delen - integraal te downloaden, de verwerkingskracht van de servers van Regenboog & Co voor andere doelen te gebruiken dan hierboven is toegestaan, de Website te overvloeden met elektronische berichtenverkeer dat bestemd is om de werking te verstoren.

 

Beveiliging
 Regenboog & Co spant zich in om haar websites of de servers waar haar websites op staan naar de stand van techniek met passende beveiligingsmaatregelen te beschermen tegen virussen of schadelijke programma's.

 

Verkoop producten
Voor de verkoop van producten op Regenboog & Co gelden de aldaar genoemde Algemene Voorwaarden. Onderhavige Gebruiksvoorwaarden zijn voor situaties welke de verkoop van producten betreffen, aanvullend van toepassing. Bij strijdigheden prevaleren de Algemene Voorwaarden.